آزمون نوبت دوم هفتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آزمون نوبت دوم هفتم

1-معنی ابیات زیر را بنویسید3

الف-گور خانه راز تو چون دل شود/آن مرادت زودتر حاصل شود

ب- همه گل های عالم آزمودم/ندیدم چون تو عبرت نمودم

ج-بر این زادم و هم بر این بگذرم/چنان دان که خاک پی حیدرم

2-معنی لغات زیر را بنویسید.5/2

اسوه تفاریق خدشه رزق صواب عیال قبور محفل نمط هیئت

3-در عبارات و ابیات زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟5/1

الف-دلم در آتش غفلت مسوزان/به معنی شمع جانم بر فروزان(..........،...........)

ب-چادر من چاچراغی از صفاست/چادر من باغی از آیینه هاست(............،............)

ج- نار خندان باغ را خندان کند/صحبت مردانت از مردان کند(.................)

د-تا اینکه از زبان افتادم و دیدم بی بی خوابش برده.(....................)

4-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید2

- به جمله ای که انجام کاری را درخواست یا .............را بیان می کندجمله...........می گویند.

-به کلماتی که ............می آیند و انجام کار یا داشتن حالت به آن ها نسبت داده می شود...........می گویند.

-کتاب های کمال نامه،......................و.........................از آثار گرانقدر .................. است.

5-برای هریک از واژه های زیر یک هم خانواده بنویسید.2

محبوب تغذیه قدرت اعتدال

6-درستی و نادرستی عبارات زیر را با(ص)و(غ) مشخّص کنید.5/1

-تکرار آگاهانه از تأثیر سخن می کاهد.( )

-در شعر<<من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج/ترا آسودگی باید مرا رنج>>یک تشبیه وجود دارد.( )

-<<گذاردن>>به معنی نهادن و<<گزاردن>>به معنی ادا کردن است..( )

7-آثار داده شده متعلّق به کدام شاعر یا نویسنده است؟(با خطی به هم وصل کنید)2

الف-چشمه روشن داستان راستان کوچه باغ آسمان منطق الطیر

ب-محمد جواد محبّت عطّار شهید مطهّری غلام حسن یوسفی قیصر امین پور

8-در عبارات زیر ترکیب های وصفی و اضافی را مشخّص کنید. درخت زندگی افراد سرشناس چشمه زاینده دستان ما

9-در فعل های زیر بن و شناسه و مصدر را مشخّص کنید.5/1

می رسد:بن..........شناسه.......مصدر..........: شستند:بن.............شناسه..........مصدر........

10-در جمله های زیر ضمیرهای شخصی مشخّص و نوع آن ها را بنویسید.2

الف-شهید رجایی به همراهانش گفت:<<من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام>>.

11-نوع نثر(ساده،ادبی)جمله های زیر را مشخّص کنید.1

الف-امام خمینی در شبی غم بار و تلخ به خدا پیوست.

ب-غرقه ی شکوه و اعجاز خلقت بودم که نوازش لطیفی در لای انگشتان پاهای برهنه ام احساس کردم.

12-از مصدرهای زیر بن ماضی و مضارع بسازید.2

گریختن:بن ماضی............بن مضارع................. مکیدن:بن ماضی..............بن مضارع...............

13-از بین کلمات زیر واژه های غیر ساده را مشخّص کنید.2

آفرینش،اعجاز،خشکیده،ریاست،اشتباه،هوشمندانه،رها

14-در عبارات زیر نقش کلمات مشخّص شده را بنویسید2

الف-هم اکنون چشمه های معرفت از درون من سر باز خواهند کرد.

ب-دشت را صدای نفس نفس زدن گرگ پر کرده بود.

نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:51
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123