سایت ادبیّات فارسی،رشحه

تعرفه تبلیغات در سایت

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 13 فروردين 1397 ساعت: 0:43
برچسب‌ها :
حذف گاهی اجزایی از سخن حذف مي شود.دلایل حذف:1- حذف به قرینه لفظی: آن است که در خود جمله یا جمله دیگر لفظی مي آید. که نویسنده از تکرار آن پرهیز مي کند: (به احمد گفتم که سلام مرا به شما برساند.) (حذف احمد از جمله دوم) 2- حذف به قرینه معنوی: آن است معنی کلام و مفهوم کلی جمله ها و عبارت ها باعث حذف کلمه یا واژگانی در جمله مي گردد و خواننده از روی سیاق کلام و مفهوم کلی جمله ها کلمه محذوف را در مي یابد. (معلم مي گوید: درس تمام شد ، کتاب هایتان را ببندید.(دانش آموزان) حذف فعل: فعل از ارکان جمله است و جمله بدون فعل دارای معنی و مفهوم کامل نیست.اما فعل گاهی حذف مي شود. 2- به قرینه لفظی: (چه درسی دارید؟ هندسه. (داریم))3- به قرینه معنوی: (از مشدی غلام چه خبر؟ (هست).)/صبح بخیر/درود بر شما/خداحافظ
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 30 دی 1396 ساعت: 0:56
برچسب‌ها :
1.     اسم ساده : اسمی است که تنها از یک جزء (تکواژ) ساخته شده باشد و به دو جزء یا بیشتر تقسیم نشود. مانند: آب، قلم، کوه، دریا... 2.    اسم غیر ساده: كلمه اي است كه بيش از يك جز (تكواژ) داردو به دو جزء یا بیشتر تقسیم شود. شادی، خوبی، رفتار، کتاب خانه، تخم مرغ، روزنامه فروشی. انواع اسم غیر ساده  :   
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 6:47
برچسب‌ها :
قید قید کلمه یا گروهی است که مفهومی به مفهوم فعل و نیز به مفهوم صفت یا مسند یا قید دیگر و یا مصدر می افزاید و تو ضیحی درباره آنها می دهد و آنها را با آن مفهوم جدید مقید می کند . قیدی که فعل را مقید می کند قید فعل نامیده می شود . قید فعل چگونگی وقوع فعل را بیان می کند یا آن را به چیزی از قبیل مقد
نویسنده : بازدید : 31 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 21:32
برچسب‌ها :

نویسنده : بازدید : 44 تاريخ : دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 22:11
برچسب‌ها :
استعاره نامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلی اش، هنگامی که جای آن چیز را گرفته باشد. ارکان استعاره1ـ مستعارمنه(مشبه به): معنای اولیه و ظاهری.2ـ مستعارله(مشبه): معنای باطنی و مورد نظر شاعر.3ـ جامع(وجه شبه): ارتباط میان واژه اولیه و واژه مورد نظر.4ـ مستعار: لفظی که در آن استعاره شده است.مثلاً در این ب
نویسنده : بازدید : 79 تاريخ : دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 22:11
برچسب‌ها :
آزمون درس : نگارش 1سال دهم نوبت اول نام و نام خانوادگی : تاریخ امتحان : مدت امتحان : الف - بازشناسی ( 2نمره ) 1-عبارت های زیر مربوط به کدام یک از شگردهای نوشتن است ؟ ( 5.0نمره) ( بارش فکری - اگرنویسی - گزین گفته ) - اگر مادران نبودند چه می شد ؟ - بهشت زیر پای مادران است 2-متن زیر را بخوانید و عبارت های عینی آن را مشخص کنید. ( 2مورد ) ( 5.0نمره) در کابینت را که باز میکنم نا خودآگاه دستم می رود سمت شیشه ای که پراست ازبرگ های ریز سبز کم رنگ.عطر پونه سرمستم می کند و می بردم به خا طرات روشن گردش جمعه های اردیبهشت. 3-متن زیر را بخوانید سپس 4پرسش از متن گزینش کنید . ساعت وسیله ای است برای تعیین دقیق زمان این وسیله قدمتی به پهنای تاریخ دارد. تا قبل از اختراع شدن ساعت انسان ها برای کارهای روزمره خود نمی توانستند برنامه دقیقی بریزند ساعت انواعی دارد که بر اساس اندازه و شکل به : ساعت جیبی. ساعت مچی. ساعت دیواری و ساعت ایستاده تقسیم می شود ب - آفرینش ( 8نمره ) 4-از میان موضوع های زیر یکی را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید. ( خوش آغازی 1نمره - پرورش موضوع 6نمره - خوش فرجامی 1نمره ) پنجره - با
نویسنده : بازدید : 68 تاريخ : دوشنبه 20 دی 1395 ساعت: 15:36
برچسب‌ها : نگارش دهم,
آزمون فارسی دهم(تجربی)الف قلمرو زبانی1-معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.الف) داده تنش بر تن ساحلیلهب)در حالسی دینار فرستادج)معلم درنماند. گریزیرندانهزد د)صولتحیدری را دست مایه شادی کودکانه شان کردی2-جدول زیر را کامل کنید.واژه مفرد مترادفاشجار ......... .............3-در متن زیر سه واژه نادرست املایی وجود دارد.درست آن ها را بنویسیددست معلم از وغب حیوان روان شد؛ فرود آمد لب را به اشاره سورت داد. فک زیرین را پیمود و در آخوره ماند؛ پس بالا رفت، چشم رانشاند؛ دو گوش را بالا برد؛از یال و قارب به زیر آمد؛ از پستی پشت گذشت.4-ازمیان گروه کلمات زیر واژه های نادرست را بیابید و درست آنها را بنویسید.، حرّای شیر ، عذاب غرض و دین ، اندوه و طرب، دلّاک و غیّم،دیواره اهرام5-درباره معنا و کاربرد واژه"نیست"در مصراع زیر توضیح دهیدهیچ ستاره نیست که وام دار نگاه تو نیست 0/56-ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است؟وام دار فرمانروا شیرین سخنی گندم نما 0/557-جدول زیر را کامل نمایید فعل ماضی نقلی مضارع اخباریخواهند دید ..................................... ........................................کدام یک از کلمات ز
نویسنده : بازدید : 39 تاريخ : دوشنبه 20 دی 1395 ساعت: 15:36
برچسب‌ها : آزمون فارسی دهم,
انشاهای برگزیده سال تحصیلی 95-96به نام خدا روستای کوچک ما درسپیده دم یک روز سرد پاییزی،از خواب بیدار شدم و پنجره را باز کردم منظره ای تکراری ولی دلنشین را دیدم.روستایمان را میگویم،روستایی کوچک و باصفا. مثل همیشه آن در و پنجره ی آبی رنگ خانه دوستم رضا توجهم را جلب کرد.به دقت درون آن نگاه کردم که رضا بیدار شده بود یا نه. آن خانهای که در پشت درختان کشیده پنهان شده را می بینید،از حیاط بزرگش ودر چوبی خانه معلوم است که حیواناتی در آنجا می زیستند. در میان خانه های گلی کلبه ای با بام شیروانی در گوشه ای از روستا وجود دارد.من آن کلبه را خیلی دوست داشتم و آرزو می کردم که بام آن را از نزدیک ببینم ولمس کنم. آرزوی من این است که روزی برسد و این روستای کوچک و باصفا پر از مردم خونگرم باشد و صفا و صمیمت موج بزند. پایان مهدی غلا مزاده-هشتم یک-نمونه معلّم صبح پاییزی روستا صبح است و خورشید بربام خانه ها می خندد صدای زوزه ی باد طنین دلنشینی به تصویر داده است . درختان با آهنگ رسای نسیم می رقصند گویی مردمان هنوز بیدار نشده اند . خانه هایی از جنس کاهگل و سنگ با ستون ها و درچوبی و برخی از خانه با بام ه
نویسنده : بازدید : 30 تاريخ : دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت: 2:55
برچسب‌ها : انشالله,انشاء ايميل,انشاء,
انواع تضاد بین کلمات 1-تضاد مدرّج:در این نوع تضاد صفت ها قابل درجه بندی هستند.مثال:سرد و گرم،بزرگ و کوچک،پیر و جوان و... 2-تضاد معنایی( مکمل یا دو عضوی):در این نوع تضاد نفی یکی موجب اثبات دیگری است.مثال:مرده و زنده،زن و مرد،روشن وخاموش،باز و بسته و... 3-تضاد واژگانی(با وند منفی ساز):آگاه وناآگاه،باادب و بی ادب،دانا و نادان و... 4-تضاد ضمنی: یعنی دو کلمه در اصل با هم متضاد نیستند ولی در ضمن سخن که با هم ذکر می گردند یک ترکیب متضادمی سازند. مثل:فیل و فنجان،راه و چاه،کارد و پنیر و... 5-تضاد یا تقابل دو سویه:زن و شوهر،خرید و فروش و... 6-تضاد مکانی یا تقابل جهتی:شمال
نویسنده : بازدید : 54 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:55
برچسب‌ها : انواع تضاد,انواع تضاد در معماری,انواع تضاد رنگی,انواع تضاد در عکاسی,انواع تضاد رنگ,انواع تضاد در ادبیات,انواع تضاد رنگها,انواع تضادها,انواع تضاد در سازمان,انواع تضاد در زبان فارسی,