آزمون ادبیّات نوبت اوّل هشتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آزمون ادبیّات نوبت اوّل هشتم

1-ابیات زیر را به فارسی روان بر گردانید.

الف- بشر ماورای جلالش نیافت/بصر منتهای جمالش نیافت

ب-کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر/این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار

ج-کنم از جیب نظر تا دامن/چه عزیزی که نکردی با من

2-معنی لغات مقابل را بنویسید. نژند............کُنه..............فروغ.............ظفرمند...........سرشار.............نیایش.............مستمع..............حصار.............

3-در عبارات و ابیات زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟

-لنگ لنگان قدمی بر می داشت/هر قدم دانهٴ شکری می کاشت(..............و...............)

-با چشم ادب نگر پدر را/از گفتهٴ او مپیچ سر را(..............و..............)

-کشور ما همواره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است .(.................و................)

-شب را چونان چراغی برمی گزیند تا در پرتو تاریکی آن،روزی خود را جست و جو کند.(.............و............)

4-در عبارت زیر ارکان تشبیه را مشخّص کنید.

<<پرهای طاووس، مانند دسته ی گلِ پر نقش و نگار،رنگارنگ است.>>

5-درجاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

الف- هاتف اصفهانی در دوره ی...............و..................... می زیست. ب-کتاب پریشان اثر............است.

ج-درس <<خارکش پیر>> در قالب............سروده شده است. د-اعداد در متن املا همیشه با..............نوشته می شوند.

خ-<<گلستان>>و<<مثنوی معنوی>>از نمونه های ادبیّات..............به شمار می آیند. چ-مهم ترین جزءگروه اسمی.............آن است.

6-در بیت زیر ردیف و قافیه را مشخّص کنید. قافیه:........................ ردیف..........................

<< چشم دل باز کن که جان بینی/آنچه نادیدنی است آن بینی>>

فعل

مصدر

بن ماضی

بن مضارع

شناسه

انباشتی

خواهی زدود

7-جدول زیر را کامل کنید.

8-کلمه های جمع را به مفرد و مفرد را به جمع تبدیل کنید.

زندگان:..................عمق:....................گُردان:.....................ادب:.................

9-با توجّه به عبارات زیر جدول داده شده را کامل کنید.

-فرمان روایی فرزندان خود را پند می داد.

-علی روزنامه را به برادر کوچکش داد.

- سفر زندگی برای عدّه ای طولانی است.

نهاد

مفعول

متمّم

مسند

صفت

مضاف الیه

10-با توجّه به عبارت<<سرنیزه های تیز به غلاف های خود برگشتند>>به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف-جمله چند جزئی است؟ ب-چند گروه اسمی در جمله وجود دارد؟

ج-جمله دارای چند هستهٴ اسمی است؟ د- چند وابسته وجود دارد؟

نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:54
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها