وابسته های پیشین

ساخت وبلاگ

وابسته های پیشین

همانطور که قبلاً نیز گفته شد یکی از انواع کلمه<<اسم>> می باشد.اسم کلمه ای است برای نامیدن انسان،حیوان واشیا.نیز در جلسات قبل خواندیم که هر اسمی که وارد جمله می شود یک گروه اسمی است.و هر گروه اسمی در جمله می تواند نقش بپذیرد(نهاد،مفعول،متمم،مضاف الیه و....).هر اسم که در جمله یک گروه اسمی است به تنهایی هسته محسوب می شود و می تواند برای خود وابسته بگیرد .اگر این وابسته قبل از هسته بیاید وابسته پیشین و بعد از هسته وابسته پسین نامیده می شود.

یکی از وابسته های پیشین اسم <<صفت های پیشین>> می باشند.

صفت های پیشین:1-صفت اشاره2-صفت شمارشی3-صفت تعجّبی4-صفت پرسشی5-صفت مبهم6-صفت عالی

1-صفت اشاره

۱)صفت اشاره : هرگاه واژه های <<این>>و <<آن>>و مشتقات آنها(همان،همین،چنین،چنان) همراه با اسم و جانشینان اسم ذکر شوند <<صفت اشاره>> اند.

این کتاب را خواندم.

نکته1:اگر صفت های اشاره همراه هسته بیایند صفت محسوب می شوند در غیر این صورت گروه اسمی بوده و نقش می پذیرند.

این قابل تحمّل نیست.(این :نهاد)

نکته2:اگر صفت های اشاره(این و آن)با<<همه>>همراه شوند هر دو صفت اشاره اند و <<همه>>دیگر صفت مبهم نیست.

این همه مردم

2-صفت شمارشی:

الف)صفت شمارشی اصلی: هر گاه اعداد یک تا بی نهایت با اسم یا جانشینان اسم همراه گردند ، <<صفت شمارشی>> اصلی اند.

یک،دو،سه...... مثال:یک کتاب خریدم.یک:وابسته پیشین،صفت،شمارشی،اصلی

نکته1:صفت های شمارشی اصلی جمع بسته نمی شوند مگر پنج عدد(ده،صد،هزار،میلیون،میلیارد)مثال:ده ها نفر در کوچه جمع شده بودند.

نکته2:گاهی برای تقریب دو عدد اصلی نزدیک به هم را در جمله می آوریم که یک صفت شمارشی حساب می شوند.مثال:یکی دو نفر را دیدم.

نکته3:گاهی قبل از صفت شمارشی صفت اشاره آورده می شود.که باید دو وابسته پیشین حساب گردد.مثال:این دو نفر(این:صفت اشاره،دو:صفت شمارشی اصلی)

ب)صفت شمارشی ترتیبی:صفتی است که با ترکیب صفت های شمارشی اصلی با لفظ <<-ُمین>> یا ساخته می شود.

مثال:دومین نفر

نکته1:اکثر موارد به جای <<یکمین>>از کلمات<<نخستین یا اوّلین>>استفاده می شود.مثال:اوّلین نفر

نکته2:اگر صفت های شمارشی ترتیبی نقش نمای اضافه(کسره) بگیرند دیگر صفت نخواهند بود بلکه هسته گروه اسمی بوده و نقش می پذیرند.مثال:اوّلینِ شما کیست؟(اوّلین/نهاد)

3-صفت پرسشی :

هرگاه واژه های << کدام ،کدامین، چند، چندم ،چندمینچه،چگونه ،چطور، چه جور ،و....>>همراه با اسم یا جانشینان اسم بیایند <<صفت پرسشی>>نامیده می شوند.مثال: کدام کتاب را دوست داری؟

نکته1:کلمات <<چند و چندمین>> اگر جمله زا سؤالی نکنند،صفت مبهم هستند نه صفت پرسشی.مثال:چند کتاب داستان خریدم.

نکته2:<<چه>> اگر پرسش را نرساند صفت تعجّبی است نه صفت پرسشی.مثال:چه هوای خوبی!

4-صفت تعجبی:

هرگاه واژه های <<چه، ،عجب>> همراه اسم یا جانشینان اسم باشند<<صفت تعجبی>> هستند. مثال:عجب انسان بزرگواری!

5-صفت مبهم:

هرگاه نشانه های مبهم << هر،همه،هیچ،فلان، چندین، برخی، بعضی ،پاره ای، چندان ،...>> همراه اسم یا جانشینان اسم ذکر شوند، <<صفت مبهم>> اند.مثال:همه مردم آمدند.

6-صفت عالی :

همه ی صفت هایی که وند <<ترین>>را به دنبال دارند <<صفت عالی>> هستند.بهترین لباس را علی خرید.

نکته:تمامی صفات پیشینی که در فوق توضیح داده شد به شرطی صفت هستند که با اسم(هسته) همراه باشندوگرنه خود گروه اسمی بوده و در جمله نقش خواهند پذیرفت.

انواع کلمه :

فعل - اسم - صفت - ضمیر - قید - حرف - شبه جمله .

نقش کلمه ها در جمله :

نقش های اصلی:

1. نهاد (فاعل - مسندالیه) 2. مسند 3-مفعول

4. متمم 5.منادا

نقش های تبعی:

1. بدل 2. معطوف 3-تکرار

نقش های وابسته:

1-صفت 2-مضاف الیه

وابسته های پیشین و پسین,انواع وابسته های پیشین,انواع وابسته های پیشین و پسین,پاورپوینت وابسته های پیشین و پسین,آموزش وابسته های پیشین,مثال وابسته های پیشین,مثال برای وابسته های پیشین,وابسته های پیشین و پسین اسم,وابسته های پیشین اسم,...
نویسنده : بازدید : 37 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:53