آزمون ادبیات هشتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آزمون ادبیات هشتم فصل چهارم

1-درستی یا نادرستی جملات زیر را با علامت (ص و غ) مشخّص کنید.1

الف) از قالب"مثنوی"، برای بیان داستان ها بهره می گیرند ب)در عبارت ؛<<آن برگ های سبز زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.>> کلمة"نور"هسته است.

پ ) صفت مشترک بین مشبه ومشبه به را<<ادات تشبیه >> می نامند. ت)به تکرار یک حرف یا صدا(صامت،مصوت) در عبارت یا بیت ،واج آرایی می گویند.

2- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.5

-همه ی گزینه ها ادبیات اندرزی یا تعلیمی هستندبه جز گزینه ی ..........

الف :بوستان سعدی 5 ب : مثنوی مولوی 5پ: شاهنامه ی فردوسی 5 ت : کلیله ودمنه

-معنی واژه های مشخّص شده ی بیت زیر ،به تر تیب ،در کدام گزینه آمده است؟

<<کای فرازنده ی این چرخ بلند وی نوازنده ی دل های نژند>>

الف :بزرگ،مهربان،سردوبی روح 5 ب : برپاکننده ،آرامش بخش ،مهربان 5

پ: افرازنده،مهربان،اقرارکننده 5 ت: بلند کننده ،نوازش گر ،غمناک 5

-در کدام گزینه آرایه ی تشبیه به کار نرفته است؟

الف :ای هدهد صبا به سبا می فرستمت بنگر که از کجا به کجا می فرستمت ب : تأمّل در آیینه ی دل کنی صفایی به تدریج ،حاصل کنی 5

پ: نام نیکو گر گر بماند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار 5

ت : نو جوانی به جوانی مغرور رخش پندار همی راند زدور 5

-دربیت زیر کدام آرایه را نمی توان یافت ؟

<< ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد >>

الف :اشتقاق 5 ب : سجع 5 پ : استعاره 5 ت : مراعات نظیر 5

-در بیت :<<کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر / این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار>>به کدام یک از نام های خداوند اشاره دارد؟

الف:غفور 5 ب:رحیم 5 پ:عزیز 5 ت:مصوّر5

با توجه به عبارت زیر ، همه گزینه ها << هسته ی >> گروه اسمی محسوب می شود ، به جز ...

<<جوانه ریشه ی کوچکش را برای پیدا کردن آب در دل زمین به این سو و آن سو فرستاد.>>

الف : آب 5 ب : ریشه 5 پ : سو 5 ت : دل5

-دربیت مقابل، به مفاهیم کدام گزینه اشاره شده است؟"ده روزه مهر گردون افسانه است وافسون/نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا"

الف : ناپایداری دنیا،دشمنی با دشمنان5 ب : دشمنی با دشمنان،چرخش منظّم خورشید 5

پ : دوستی با دوستان ،ناپایداری دنیا 5 ت : چرخش منظّم خورشید ، دوستی با دوستان 5

3-معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.

الف : به حلاوت بخورم زهر . (................................) ب: امیرکبیر یکی از مردان نامی کشورداری و سیاست شد..(........................)

پ : نقّاشی تو طبیب زخم های ماست. (.............................................) ت : به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست.(.......................................)

ث: توطئه انگلیس شکست خورد (........................ ) ج:این ایرانی پرشور نیرنگ استعمار را در کشورش دریافت.

(...................................) (............................)

چ:سیمای وطن را به زیور شکوه و خلاقیّت می آرایند..(.........................................)

4-نقش کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده ؛مشخص کنید. 5/1

<< مبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگیریدیا به حرف بزرگ تر هایتان گوش نکنید واز تجربه های آنان بهره نگیرید.>>

5-معنی و مفهوم ابیات وعبارات زیر را بنویسید.3

الف- به جهان خرم از آنم که جهان خرّم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

ب-آن که حب وطن نداشت به دل / مرده زان خوب تر به باور من

ج-الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است.

6- کلمةمقابل را با صفت بیانی مناسب ،گسترش دهید.1

پرنده............... لهجه................. سخنرانی................. وطن.....................

7-در ابیات زیر کلمات <<جناس>> را مشخّص کنید.3

- ای هدهد صبا به سبا می فرستمت/بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

- کدامین ساعت از من یاد کردی/کدامین روزم از خود شاد کردی

-بهرام که گور می گرفتی همه عمر/دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

8-در تشبیه زیر ،رکن های تشبیه را مشخص کنید.2

<<این بال های خفّاش همانند لاله های گوش اند،بی پر و بدون رگ های اصلی.>>

رکن اول:................................... رکن دوم:.................................. رکن سوم:.................................. رکن چهارم:...........................

9-کتاب های زیر از چه کسانی هستند.5/1

رساله ی قشیریّه............................ داستان هایی از زندگی امیرکبیر........................امیرکبیر................

نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:53
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123