آزمونک هفتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آزمونک هفتم

1-معنی لغات زیر را بنویسید.4

اخلاص بخُسب تفاریق توصیه حجره خدشه رعنا ظلال

ژیان سیم نمط شایان صحن نهضت عازم یله

2-به سوالات زیر پاسخ دهید.2

الف-محقبق و نویسنده معاصر که به زبان عربی،انگلیسی و فرانسه تسلّط داشت و کتاب<<چشمه روشن از اوست.

ب-این نویسنده بزرگ در داستان های خود از کرم ها و حشرات و پروانه ها به عنوان قهرمان استفاده کرده است؟

پ-اوّلین آثار این نویسنده معاصر در مطبوعات چاپ شده و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز می باشند.

ت- از فضلای تبریز بوده و نوشته ها و شعرهایش در زمینه عرفان اسلامی است؟

ث-کتاب های زیر از چه کسانی می باشند؟5/2

خانه ای برای شب تاریخ مغول مناجات نامه به قول پرستوها به هوای گل سرخ

گوهرنامه اخلاق ناصری گلشن راز تماشاگه راز پری در آبگینه

3-در فعل های زیر (بن،شناسه،مصدرو زمان فعل )را مشخّص کنید.4

می گریزند:1- 2- 3- 4-

خواهندکشد:1- 2- 3- 4-

شنیده بودند:1- 2- 3- 4-

می بالم: 1 - 2- 3- 4-

4-بن های به کار رفته در کلمات زیر را مشخّص کنید.5/2

دست پخت - فناوری - بازنشسته - دستگیر - درخشش - لرزه - برنامه ریزی - غرّش - دانشمندان - زاینده

5-با توجّه به مصدرهای داده شده به سؤالات پاسخ دهید.3

- از مصدر<<شناختن>> :

بن ماضی: بن مضارع: مستقبل اوّل شخص جمع:

-از مصدر<<بستن>>:

بن ماضی: بن مضارع: مستقبل سوم شخص مفرد:

  • مطالب مرتبط
  • آزمون نوبت اوّل هفتم
  • آزمون ادبیات هفتم
  • آزمون نوبت دوم هفتم
  • نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:52
    برچسب‌ها :