آزمون فصل دو و سه هشتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آزمون فصل دو و سه هشتم

<<باسمه تعالی>>

نام ونام خانوادگی: شعبه کلاس: آزمون ادبیّات فصل دو وسه

1-معنی ابیات یزر را بنویسید.2

الف-با چشم ادب نگر پدر را/از گفته او مپیچ سر را

ب-پیر گفتا که چه عزّت زین به/که نیم بر در تو بالین نه

2-معنی لغات زیر را بنویسید.2

نژند هنجار مستمع تأمّل طراوت ظفرمند فروغ آلایش

3-در ابیات زیرچه آرایه ادبی به کار رفته است؟1

الف-لبخند تو خلاصه خوبی هاست/لَختی بخند،خنده گل زیباست

ب-لنگ لنگان قدمی بر می داشت/هر قدم دانه شکری می کاشت

4-مفرد کلمات زیر را بنویسید.2

رادان همگان آداب سالیان

5-در بین کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟شکل صحیح آن ها را بنویسید.5/2

اصتعدادها و ضعف ها،محارت های لازم،بهره و نسیب،احساصات و هیجانات،نضیر و مانند

6-در بت زیر قافیه و ردیف را مشخّص کنید.1

غافل منشین نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است

7-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.2

به شعری که در آن در هر بیت هر دو مصراع هم قافیه هستند...........می گویند. این شعر معمولاً..........و.........است و بیشتر برای بیان.............از آن استفاده می کنند.

8-کتاب های زیر از چه کسانی هستند؟2

بهارستان سرگذشت شهید باکری جامع التمثیل اسرارالتوحید

9-در عبارت زیر <<مسند>> و <<متمّم>>را مشخّص کنید.5/.

تا این دو شوند از تو خرسند

10-در گروه های اسمی زیر هسته و وابسته را مشخّص کنید. 1

-کدام کتاب ها را از دو دوست صمیمی گرفتی؟

11-در عبارات بالا کلمات زیر چه نقشی دارند؟1

دو........ خود........ کتاب ها...... صمیمی..........

12-سه بیت اوّل یکی از شعرهایی راکه در فصل های دو وسه حفظ کرده اید در زیر بنویسید.3

........................................ ..............................................

........................................ ..............................................

........................................ ..............................................

........................................ ...............................................

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:51
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123