اضافه تشبیهی

ساخت وبلاگ

اضافه تشبیهی

دانش آموزان عزیز در سال های پیش با آرایه ی تشبیه و ارکان آن آشنا شدیم و فهمیدیم که اگر جمله ی زبانی را با زیور ارایه های ادبی بیاراییم کلام زیبا و به عبارت دیگر ادبی می گردد لذا عبارتی که دارای آرایه ی تشبیه است زیباتر از جمله زبانی است برای مثال عبارت:<<دانش اندر دل چراغ روشن است>> زیباتر از عبارت<<انسان با دانش آگاه می شود>> می باشد حال اگر همین تشبیه را کوتاه تر بیان کنیم یعنی رکن چهارم و سوم آن را حذف نماییم بر زیبایی عبارت افزوده خواهد شد به این صورت:چراغٍ دانش.

به اینگونه تشبیه تشبیه بلیغ می گویند.اگر دو طرف تشبیه <<مشبه و مشبه به>>را به صورت یک ترکیب اضافی <<مضاف و مضاف الیه>>بیاوریم به ان اضافه ی تشبیهی یا تشبیه بلیغ اضافی می گویند.

مثال:توفانٍ غم:غم مثل توفان است/دریای غم ساحل ندارد:غم مثل دریاست.

نکته:در اکثر اضافه های تشبیهی رکن اوّل(مشبه) در جای مضاف الیه و رکن دوم(مشبه به)در جایگاه مضاف می اید.در مثال بالا اگر توجه نمایید غم(مشبه) و توفان(مشبه به) می باشند و در ترکیب <<توفانٍ غم>> غم(مضاف الیه)وتوفان(مضاف) هست.برای امتحان درستی تشبیه بین دو کلمه <<مانند>>بیاورید و ببینید آیا تشبیهی وجود دارد یا نه.غم مانند توفان است.

اکنون در اشعار زیر تشبیه های اضافی را مشخّص کنید.

-رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد/همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

-در آسمان سینه ی من ابر بغض خفت/صحرای دل بهانه ی باران گرفته است

-از سپهر رخت ستاره ی اشک/می دمد با تلاوت قرآن

اضافه تشبیهی,اضافه تشبیهی در زبان فارسی,اضافه تشبیهی در شعر,اضافه تشبیهی در ادبیات چیست,اضافه تشبیهی در ادبیات,اضافه تشبیهی مثال,اضافه تشبیهی در ادبیات فارسی,اضافه تشبیهی با مثال,اضافه تشبیهی در اشعار,اضافه تشبيهي,...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:51