داغ لاله

ساخت وبلاگ

داغلاله

عمریست در عزایلالهناله می کنیم
باران ژاله را نثارلالهمی کنیم
چون کعبه می شویم ،سوگوارلالهها
در سوگلالهدیده همچو دجله می کنیم
گویا صدای کاروان غم رسد به گوش!
زین صوت غم فزا زمانه واله می کنیم
تا می رسد به جان صدای زنگ کاروان
گل های تشنه ،تر ز آب ژاله می کنیم
چون آبروی عهد و نامه ، برده کوفیان
این نامه های خدعه را مچاله می کنیم
در حسرت لبانلاله،خسته شد فرات
پایان حسرتش به حق حواله می کنیم
بر روی نیزه ها دمیده هاله ای زنور
جان ها روانه رو به سوی هاله می کنیم
دل شرحه شرحه می شود زداغاکبرش
جان پر شرر زلالههای مثله می کنیم
درداغلالههای قطعه قطعه از جفا
دل را زسوز ناله پر ز شعله می کنیم
همراه اگر شود عزا و ناله با شعور
ابلاغ این پیام و این رساله می کنیم

<<لایموت>>

داغ لاله,داغ لاله استاد شهریار,داغ لاله شعر شهریار,داغ لاله ها,داغ لاله از شهریار,لاله داغ دیده را مانم,داغ شدن لاله گوش,شعر داغ لاله,از داغ لاله زار,چو لاله داغ دارد,...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:51