پرسش انکاری

ساخت وبلاگ

پرسش انکاری

دوستان عزیزم همانگونه که در سال های فبل خواندیم یکی از انواع جمله از نظر پیام و محتوا جمله پرسشی است امّا گاهی هدف از پرسش آگاهی از موضوعی که در مورد آن اطلاعی نداریم نیست بلکه هدف رد و انکار یا تأیید و قبول یک امر می باشد به زبان دیگر اینکه خود سؤال کننده جواب را می داند فقط می خواهد در قالب پرسش موضوعی را رد یا تأیید کند و بر تأثیر سخن بیفزاید.بر همین اساس می توان پرسش را علاوه بر پرسش عادی به دو دسته تقسیم کرد البته پرسش انواع گوناگون دیگری هم دارد که در مجال بحث ما نیست.

الف-پرسش انکاری(استفهام انکاری)

ب-پرسش تأکیدی(استفهام تأکیدی)

الف-در این نوع پرسش همان طور که در بالا نیز گفته شد هدف از پرسش رد و انکار یک امر است.مثال:چه کسی گفته که بدون زحمت می توان موفّق شد؟(نمی توان موفقّ شد)،چه کسی می تواند از عهده شکر نعمت های خدا برآید؟(هیچ کس نمی تواتد)

نکته:اکثر پرسش های انکاری با فعل مثبت می آیند.اگر در مثال های بال دقّت کنید خواهید دید که فعل هر دو جمله مثبت است ولی جواب منفی است.

ب-در این نوع جمله هدف تأیید و قبول یک امر می باشد.مثال:مگر نگفتم خوب درس بخوانید؟(حتماً گفتم)،خیال می کنی من منظور تو را نفهمیدم؟(حتماً فهمیدم)

نکته:اکثر پرسش های تأکیدی با فعل منفی می آیند ولی جواب آن ها بلی و حتماً و از این دست جواب هاست.اگر در مثال های بالا توجّه نمایید خواهید دید که فعل هر دو مثال منفی است.

تمرین

در عبارات و ابیات زیر نوع پرسش ها را مشخّص کنید.

-آیا دانایی دشمن انسان هاست؟

-تو نمی دانی مگر رسم ادب؟

-آیا دانایی دشمن جهل نیست؟

-آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع؟

-من که لاف عقل می زنم این کار کنم؟

-صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم؟

-نومید کی توان بود از لطف لایزالی؟

چو گرمی از تو می بینم چه باک از خصم دم سردم؟

-خیال می کنی کشور صاحب ندارد؟

-به خیالت خدا از گناهان تو خبر ندارد؟

-علی دارم چه غم دارم؟

پرسش انکاری,پرسش انکاری در شعر,پرسش انکاری چیست,پرسش انکاری فارسی نهم,...
نویسنده : بازدید : 180 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:50