فعل وصفی

ساخت وبلاگ

فعل وصفی

وقتی چند جمله پشت سر هم می آیند فعل جمله یا جمله های غیر پایانی را را با ساخت صفت مفعولی (بن ماضی+ه)به کار می بریم ، به این نوع فعل ها فعل های وصفی می گویند. در این صورت فعل دیگری در آخر عبارت می آورند . فعل وصفی از جهت شخص ، زمان و وجه ، تابع فعل آخری است.. در مثال زیر :علی کتاب رابرده به کتابخانه تحویل داد. در این جمله فعل(تحویل داد)ماضی ساده است بنابرین فعل وصفی(برده)نیز ماضی ساده محسوب می شود و نهاد هر دو<<علی>> است.

نکته1:بعد از فعل وصفی باید حرف ربط بیاید(و،امّا،ولی)در غیر این صورت دیگر فعل وصفی نخواهد بود.

مثال:علی توپ را برداشته،فرار کرد.(برداشته قید می باشد)

نکته2: نهاد فعل وصفی باید با دیگر فعل ها مشترک باشد.مثال:من به خانه رفته و حسن به مدرسه رفت.(این جمله غلط است چون نهاد جمله وصفی <<من>>و نهاد جمله آخر<<حسن>>است.)

نکته3: در زبان فارسی محاوره(گفتاری) اصلاً کاربرد ندارد.

نکته4: در زبان فارسی معیار فعل وصفی زیاد کاربرد ندارد.

نکته5:فعل وصفی را نباید با فعل های محذوف اشتباه گرفت.

فعل وصفی,فعل وصفی چیست,فعل وصفی در زبان فارسی,وجه وصفی فعل,وجه وصفی فعل چیست,تعریف فعل وصفی,...
نویسنده : بازدید : 32 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:49